Wzór wniosku o materiał siewny

Pobierz

Nic w tym jednak dziwnego, bowiem zgodnie z przepisami nabór tych wniosków trwa od 15 stycznia do 25 czerwca każdego roku.Dobiegł końca pierwszy skrócony nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego.. Przeczytaj kto, gdzie i pod jakimi warunkami może uprawiać konopie włókniste?. Wspominaliśmy o tym w artykule Dopłaty za materiał siewny 2019 - ARiMR wypłaca pieniądze ostatnim rolnikom.Materiał siewny, o którym mowa w ust.. W związku z tym gospodarze mieli utrudniony dostęp do instytucji, w przypadku chociażby złożenia wniosku o dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego.Od naboru wniosków o dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok minęło ok. 7-8 miesięcy.. Uprawy 26 stycznia 2017 doti.. 63 czeka na .Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.. Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania i składania wniosków znajdują się w pouczeniu zamieszczonym na drugiej stronie wniosku.15 stycznia 2019 08:58.. 1z Strona 1/6Materiał siewny poddany może zostać ocenie po złożeniu wniosku przez konkretne osoby w zależności o typu odmian lub gatunków..

... wzór wniosku, o którym mowa w ust.

W 2020 roku formularze mogliśmy dostarczać do ARiMR nie przez niemal pół roku, jak było to w poprzednich .Opis: Dms_P1_f2 Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR formularz Dms_P1_f2 jest jednocześnie wnioskiem o .W 2015 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (Wersja: 7.1 z dnia 13.01.2015 r.).. 2 .- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna - ziemniak Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w bieżącym roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.Planujesz uprawę konopi włóknistych?. Informacje o publikacji dokumentu.. A szczegółowe informacje o .O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.. Sprawdź jak dostać pozwolenie na uprawę.Informacja o dostępnych na rynku nasionach, materiale siewnym i wegetatywnym materiale rozmnożeniowym wyprodukowanym przy zastosowaniu metod ekologicznych jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa..

W tym roku nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o materiał siewny.

2020 r. Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r. Sprawozdanie o ilości materiału siewnego kategorii STANDARDJeszcze wielu rolników nie otrzymało dopłat z tytułu zużytego w sezonie 2017/2018 materiału siewnego i sadzeniowego, a już ARiMR przyjmuje kolejne wnioski za sezon 2018/2019.. 2019 r. Dotyczy: naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Najistotniejsze informacje dla rolników: komplet dokumentów (wniosek + załączniki) należy złożyć (osobiście lub poprzez pośrednika) w biurze powiatowym ARiMR - właściwym ze względu na miejsce .W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.. Faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, które zostały wystawione od 15 lipca 2018 do 15 czerwca 2019 (w tym okresie materiał musiał zostać użyty do siewu lub sadzenia)..

Wniosek jest już dostępny na stronie w zakładce "Materiał siewny".

Ostatnia modyfikacja: 28.05.2019 13:39 Barbara Koch.. Pierwsza publikacja:Wzór wniosku o dopłaty do materiału siewnego Dodaj komentarz Od 15 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2009 r .Co należy dołączyć do wniosku o dopłaty?. Rolnicy mogą składać wnioski o materiał siewny 2020 do ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego posiada swoje oddziały jedynie w miastach wojewódzkich.. Jeszcze wielu rolników nie otrzymało dopłat z tytułu zużytego w sezonie 2017/2018 materiału siewnego i sadzeniowego, a już ARiMR przyjmuje kolejne wnioski za sezon 2018/2019.Dopłaty do materiału siewnego - nowy wzór wniosku Szczegóły Lubelska Izba Rolnicza 15/01/2016 W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie .Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym w okresie sprawozdawczym 1.07.2019 r. - 30.06..

Wnioski o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego i sadzeniowego w 2019 roku.

obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU (dostępny na stronie Agencji) o przyznanie dopłaty w 2017 r. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np.Pakiet Aplikacji Zwrot Materiału Siewnego 2018 - ARiMR - Aktywny PDF zawiera: 1.Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie 2.OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SKŁADU MIESZANKI MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY 3.OŚWIADCZENIE W SPRAWIE .O dopłatę do materiału siewnego do biura powiatowego.. Trzeba pamiętać, że na nowy rok obowiązuje nowy wzór wniosku.Materiał siewny - można składać wnioski o dopłaty.. Konieczne jest również dołączenie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie .O 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.. Materiały Dz. U. poz. 2106 wzór wniosku Dz _U _poz _2106 _ _wzór _wniosku.pdf 0.38MB załącznik do .Materiał siewny kategorii kwalifikowany - oznacza materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego (art. 3 ust.. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce .W związku z wejściem w życie od dnia 14 grudnia 2019 r. nowego prawa w zakresie zdrowia roślin, zaktualizowany został wzór wniosku o wpis i aktualizację wpisu do: urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałDopłatami objęty jest materiał siewny - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. .. służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww.. We wniosku o wydanie pozwolenia należy określić nazwę gatunku i odmiany, ilość nasion .Termin: 15.. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie Wypełnia ARiMR: Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/ Znak sprawy ver.. Źródło: Picture Partners Fotolia.com..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt