Wzór wypełnionego wniosku o nagrodę kuratora oświaty

Pobierz

Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.Wniosek o Nagrodę Burmistrza/Dyrektora Biura Edukacji/ Dyrektora Biura Polityki Społecznej Author: ext.kjugowska Last modified by: ext.kjugowska Created Date: 8/26/2014 11:47:00 AM Company: UM Other titles: Wniosek o Nagrodę Burmistrza/Dyrektora Biura Edukacji/ Dyrektora Biura Polityki SpołecznejLp.. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel.. Wniosek o NagrodęO kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym.. (23) 672 44 71/73Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.. Załącznik 1 - Wzór wniosku o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.W związku z powyższym wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty będą przyjmowane od organów prowadzących szkoły, należy je składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r. Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej.. Metryczka.. WNIOSEK .. Harmonogram składania wniosków - rok 2021; Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 24.02.2021 r. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki..

Wzór wniosku o nadanie medalu KEN.

Po zmianie przepisu nagradzany z przez kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora .Wnioski o przyznanie w 2021 roku nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty należy składać do Kuratorium Oświaty w Lublinie lub odpowiednio właściwej delegatury w terminie do dnia 28 maja 2021 roku (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.. W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący.. Data publikacji 14.05.2010 .- Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.. o przyznanie nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.. Tym samym nagroda będzie mogła zostać .Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.. 1 pkt.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych..

Wzór wniosku, o którym mowa w ust.

O PRZYZNANIE NAGRODY KURATORA OŚWIATY .. Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do 31 maja 2021 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, do 30 czerwca 2021 r. o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.. Zapytanie o udzielenie informacji o osobieWniosek o wszczęcie postępowania - staż zakończony po 31.08.2019 r. Drukuj Następny artykuł Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - informacja Ministerstwa Edukacji NarodowejWZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" Author: Katarzyna_Zapletal Description: ZNAKI:1219 Last modified by: Zakrzewska Natalia Created Date: 11/14/2014 2:05:00 PM Company: PWP Sp.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytkaWnioski o przyznanie nauczycielom nagród kuratora oświaty składają do właściwego kuratora oświaty dyrektorzy szkół lub placówek, a w przypadku nagród dla dyrektorów szkół lub placówek - organy prowadzące szkoły lub placówki, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.. Medal wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie Medalu wręcza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, inni ministrowie prowadzący szkoły i placówki, rektorzy szkół wyższych, wojewodowie, kuratorzy oświaty lub inne osoby upoważnione przez ministra.Kuratorium Oświaty w Krakowie ul..

Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są na podstawie art. 49 ust.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody) 4.. (22)551 24 00 wew.6104; Delegatury w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, tel.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy) III.. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (formularz nr 1), II.. 1 i 9 .Nagroda kuratora oświaty również bez wniosku dyrektora..

Wzór wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Author: Kuratorium Oświaty Last modified by: Kuratorium Oświaty Created Date: 4/28/2010 7:11:00 AM Company: KO Other titles: Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanieWNIOSEK.. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty .Wnioski o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Informacje bieżące .. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Załączniki: 1.. Wzór wniosku o nagrodę ministra Karol Semik Wzór wniosku o nagrodę kuratora Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie .Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w 2019 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie: - orderów i odznaczeń państwowych upływa 10 stycznia 2019 r.Wzór wniosku o dofinansowanie składanego przez nauczyciela (pdf) Wzór wniosku o dofinansowanie składanego przez nauczyciela (doc) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2047) - dotyczy Rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli (pdf)Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia.. ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ.. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia .Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły.. Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 21 grudnia 2020 wniosek o nadanie orderu-odznaczenia - dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie - jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line .- o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - do 10 czerwca 2011 r.- o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty - do 10 czerwca 2011 r. do: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al.. Wzór oświadczenia kandydata do nadania orderu/odznaczenia/medalu KEN.. Nagroda Śląskiego Kuratora.Informacja o przyznaniu nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przekazywana jest do szkół/placówek, w której zatrudniony jest nagrodzony nauczyciel lub do organu prowadzącego, jeżeli nagrodę otrzymał dyrektor szkoły.. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. 2.Opinia Rady Pedagogicznej (składana w przypadku złożenia wniosku dla nauczyciela przez dyrektora szkoły /placówki.. Wnioski niespełniające wymogów formalnych oraz .1.Wniosek o przyznanie nagrody MEN..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt