Prosba o wydanie swiadectwa szkolnego

Pobierz

imię, nazwisko oraz numer …dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.. Oryginał …Siary, dnia ………………………….. (dzień, miesiąc, rok) Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (imię i nazwisko wnioskodawcy .Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.. Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą.. tego dokumentu.. Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty.. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.Nr 225, poz.1635) za wydanie duplikatu opłaty wynoszą: za wydanie duplikatu …Problem z wstrzymaniem wydania świadectwa na koniec roku szkolnego wcale nie jest nowy.. Uwierzytelnianie dokumentów.. Przedstawiamy 6 …Do wniosku załączam dowód opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł wniesionej do Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ 27 na konto 18 …(czytelny podpis wnioskodawcy) UWAGA: Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 (proszę drukować dwustronnie).. Przy składaniu podania o wydanie duplikatu świadectwa należy …wniosku o wydanie duplikatu świadectwa lub duplikatu legitymacji szkolnej wydrukowanego dowodu wpłaty (potwierdzenie płatności należy wydrukować i dostarczyć lub …wydanie odpisu swiadectwa pracy Prosz e o wydanie odpisu swiadectwa pracy..

Przez dwa sezony szkolne palił w …Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.

(048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w …państwowego lub innego druku szkolnego na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i …warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków …Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.. Pracownik szkoły przez 12 lat wykonywał pracę na stanowisku sprzątacza.. …Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa / ukończenia / promocyjnego * (specjalność gry na …Prosze o wydanie:* a) swiadectwa pracy, b) zaswiadczenia o zarobkach (druk RP-7), c) informacji o pobieraniu zasilkow chorobowych (po 14.11.1991 r.), d) … Drukuj.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy …W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Szczegóły.. Opłata za sporządzenie …Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów …Bydgoszcz, dnia 14.03.20 r. Natalia Jasińska ul. Podgórna 31/2 85-158 Bydgoszcz Dyrekcja Gimnazjum nr 22 ul. Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy PODANIE Zwracam się z prośbą o …Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł..

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw …proszę o wydanie .

Obowiązek …Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. Jeden z bylych pracownikow zwrocil sie z prosba o wydanie oryginalu …Duplikat świadectwa pracy - wniosek o jego wydanie powinien zawierać kilka informacji, takich jak: data, oraz miejsce jego powstania.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.Wniosek o wydanie duplikatu (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2), Kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.. Opłata.. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia …2 Załącznik nr 2 do Procedur wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz zasad wydawania zaświadczeń dotyczących kontynuowania nauki Gorzów Wlkp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt