Czy duplikat faktury musi mieć datę wystawienia

Pobierz

Duplikat faktury według regulacji ustawy o VAT jest fakturą, co oznacza, że ma moc prawną równą fakturze pierwotnej.. Oznacza to, że duplikat zawiera dwie daty - wcześniejszą - datę sprzedaży - oraz datę wystawienia duplikatu.. Zgodnie art. 106l, ust.. Duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, która ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, co umożliwia również m.in. odliczenie podatku naliczonego na takich samych zasadach jak otrzymanie faktury pierwotnej.Duplikat faktury nie może w żaden sposób różnić się od faktury pierwotnej, oprócz jednej kwestii.. W sytuacji gdy data sprzedaży a data wystawienia faktury jest taka sama, to nie ma obowiązku zamieszczania jej na fakturze.. Jak wynika zatem z powyższego przepisu w przypadku zniszczenia bądź zaginięcia faktury podatnik ma obowiązek wystawienia duplikatu faktury.Duplikat sporządzany jest na podstawie oryginału faktury, więc duplikat powinien zawierać takie same dane jak pierwotna faktura oraz dodatkowo zawierać wyraz " DUPLIKAT " oraz datę wystawienia.. W obecnie obowiązujących przepisach prawa opatrzenie faktury datami wygląda następująco: Gdy faktury mają dwa różne terminy przy dacie wystawienia i sprzedaży to dana faktura musi zawierać obowiązkowo obie daty: sprzedaży i wystawienia - tu nie ma wyjątków.Kiedy można wystawić duplikat faktury?.

Ważne by pamiętać, o tym, że duplikat faktury musi mieć datę wystawienia.

1 ustawy o VAT podstawą do wystawienia duplikatu faktury jest zaginięcie lub zniszczenie oryginału.. Zawiera on identyczne dane jak te znajdujące się na fakturze pierwotnej.. Duplikat faktury może sporządzić podatnik lub osoba trzecia, której podatnik wystawił stosowne upoważnienie.. duplikat duplikat faktury faktura duplikat wystawca duplikatu odmowa wystawienia duplikatu dane na duplikacie.Duplikat zawiera dokładnie takie same dane, które były zawarte na fakturze pierwotnej będącej w posiadaniu podatnika, nabywcy lub dłużnika.. Wystawianie faktur przez nabywcęMoże się także zdarzyć sytuacja, w której to nabywca wystawia duplikat faktury VAT na wniosek podatnika (szerzej opisane w art. 106k oraz 106d ustawy o VAT).. 2 ustawy o VAT duplikat powinien zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę wystawienia duplikatu.zawiera datę wystawienia duplikatu (oprócz dat z pierwotnej faktury).. Należy jednak pamiętać, że faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.W takiej sytuacji - zgodnie z wyjaśnieniami MF - podatnik powinien wykazać w ewidencji podatkowej datę wystawienia duplikatu faktury (28.03.2019 r.) zamiast daty wystawienia faktury pierwotnej (15.01.2019 r.).. Data sprzedaży a data wystawienia faktury w systemie wFirma.plDuplikat może zostać wystawiony zarówno dla faktury pierwotnej, jak i faktury korygującej..

Na duplikacie musi znaleźć się aktualna data jej wystawienia.

W ewidencji sprzedawcy i nabywcy powstanie rozbieżność w tym zakresie, sprzedawca wykaże bowiem w ewidencji już fakturę pierwotną.Istotny jest jednak fakt, że duplikat może wystawić tylko wystawca faktury pierwotnej.. O ile znaczenie słowa DUPLIKAT jest oczywiste, o tyle data wystawienia duplikatu może nie być.. Nabywca towaru lub usługobiorca może poprosić o kopię faktury w przypadku jej zniszczenia lub zagubienia.b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy; Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.(art.. Do końca 2012 roku duplikaty sporządzano w dwóch egzemplarzach.Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Tak więc duplikat jest ponownie wystawioną np. przez sprzedawcę na wniosek nabywcy fakturą .Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Pozostałe dane powinny być identyczne jak na fakturze pierwotnej (posiadanej przez wystawcę).. 1 ustawy o VAT, przy czym na podstawie art. 106 ust.. Kopia duplikatu powinna być dodatkowo zachowana w dokumentach sprzedawcy.Obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż dokonaną przez podatnika VAT wynika z art. 106 ust..

Należy ją oznaczyć wyrazem "duplikat".

W jakim okresie rozliczamy duplikat faktury?Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. A zatem podczas wystawiania duplikatu faktury należy pamiętać o dwóch kwestiach:Faktura VAT jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia naliczonego podatku, a także dowodem dla organów podatkowych co do zaistniałego zdarzenia gospodarczego.. Duplikat faktury to kopia pierwszej, wystawionej w momencie powstania sprzedaży faktury, traktowanej jako pisemny dowód transakcji handlowej.W jakiej sytuacji przedsiębiorca może wystawić duplikat FV?. W myśl art. 106l ust.. Obowiązkowo w tytule dokumentu musi znaleźć się dopisek "DUPLIKAT".. Jednak zdarza się tak, że faktura zaginie lub zostanie zniszczona - wtedy wystawia się duplikat faktury.O tym co to jest duplikat faktury oraz kiedy się go wystawia przeczytasz w poniższym artykule.Na szczęście istnieje możliwość wystawienia dokumentu jakim jest duplikat faktury..

Powinien wiernie odtwarzać pierwotną wersję faktury.

Może to spowodować, że będzie miała ona dwie.Duplikat faktury powinien zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego wystawienia.. 8 pkt 1 obowiązek ten dotyczy także duplikatu faktury (lub faktury korygującej), o którym mowa w § 20 wymienionego rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur.Oznacza to, że duplikat powinien zawierać te same dane, co pierwotnie wystawiona faktura oraz dwa dodatkowe elementy: oznaczenie "duplikat" oraz datę wystawienia duplikatu.. Ważna jest także aktualna data.b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.. Duplikat wystawić może podatnik lub nabywca (w przypadku prodecury akceptacji faktur wystawianych przez nabywcę w imieniu sprzedawcy):Dane na duplikacie faktury muszą być takie same jak na fakturze pierwotnej.. Duplikat faktury musi być opatrzony adnotacją "duplikat" oraz mieć datę ponownego sporządzenia.Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły.. Dodatkowo, wystawiając fakturę podatnik powinien pamiętać o zamieszczeniu na niej daty sprzedaży.. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. 106l ust.. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania - na wniosek podatnika.Duplikat faktury - kiedy go wystawić?. Wówczas również konieczne jest zachowanie pełnej zgodności danych z informacjami zawartymi w drugim egzemplarzu faktury, będącym w posiadaniu nabywcy lub podatnika.Duplikat faktury należy wystawić w sytuacji, gdy pierwotna została zniszczona albo zgubiona.. Duplikat sporządzany jest na podstawie jej oryginału.. Zgodnie z art. 106 l Ustawy o VAT faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.. Może być on wystawiony na wniosek nabywcy oraz w przypadku zagubienia/zniszczenia przez sprzedawcę - zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.Mówi o tym wprost art. 106l ustawy o podatku towarów i usług, zgodnie z którym "faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia".. Autor: Żaneta Dulczykowska, Systim.plFaktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt