Uchwała rady miasta stołecznego warszawy

Pobierz

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.. Prezydent Warszawy; Zastępcy Prezydenta; Skarbnik; Dyrektor Magistratu; Rada Warszawy; …Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.. Woj. Maz.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt