Przykładowy wniosek o nadanie medalu komisji edukacji narodowej

Pobierz

Na licowej stronie Medalu znajduje się wizerunek otwartej księgi przełożonej gałązką laurową oraz w otoku napis: "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na odwrotnej stronie umieszczone są: trzywierszowy napis: "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a dolnej i górnej części napisu liście laurowe.WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1. wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .4.. Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz - tel.. 20 września 2018; .. WNIOSEK O NADANIE " Medalu Komisji Edukacji Narodowej .Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 1) dane osobowe, 2) uzasadnienie nadania Medalu.. Medal ma kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego.. Dane ogólne a) imię i nazwisko a) b) imiona rodziców b) 2.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB.. Miejsce urodzenia 3.. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 15 maja 2021: wniosek o przyznanie nagrody MEN - dwa egzemplarzeSzanowni Państwo.. Błędy we wnioskach złożonych w 2020r.. Klauzula informacyjna; 9.. - Medal Komisji Edukacji Narodowej.. Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie "osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych" (art. 31 ust..

Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Medal posiada kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego.. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" Author: Katarzyna_Zapletal Description: ZNAKI:1219 Last modified by: user Created Date: 3/5/2015 4:44:00 PM Company: PWP Sp.. Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r. JAK SPORZĄDZIĆ.. Błędy we wnioskach złożonych w 2020r.. NARODOWEJ.. Data urodzenia 4. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.. Miejsce zamieszkania 5.. Materiał pomocniczy dla .. Miejsce urodzenia 3.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy) III.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Medal Komisji Edukacji Narodowej: 15 lutego 2021: wniosek o nadanie Medalu KEN - dwa egzemplarze; zgoda na przetwarzanie danych osobowych -oświadczenie osoby której wniosek dotyczy - jeden egzemplarz; 3..

Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5.

z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8.. Harmonogram składania wniosków - rok 2021; Błędy we .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku.. Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe.. Data urodzenia 4.. Termin składania wniosków: do 15 lutego 2021 r. IV.. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalnościw składanych wnioskach: Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i naukiHistoria.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .1.. Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8..

2.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Klauzula informacyjna; 9.. MEDAL KOMISJI EDUKACJI.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6.. Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie : 2: Medal Komisji Edukacji Narodowej: od 1 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o. opinii Rady Pedagogicznej (poz.8) 2.Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków .1.. Opracował: Stanisław Kłak.. WNIOSEK.. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności KOSZALIN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA ADIUNKTdalu-Komisji-Edukacji-Narodowej.html 2021-01-17, 03:27 Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Informacja o trybie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Warszawa, 11 stycznia 2011 r. KO.BKO.CA.1144-1/11 INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ Rodzaj odznaczenia .Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 19 lutego 2021 r. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków .Wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej..

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6.

Miejsce zamieszkania 5.. Na awersie Medalu widnieje wizerunek otwartej książki przełożonej gałązką drzewa laurowego oraz napis w otoku "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na rewersie Medalu jest umieszczony napis "Rzeczpospolita Polska", w dolnej i górnej części Medalu jest umieszczony wizerunek gałązek drzewa .Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. ; wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w .. § 5.całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce - ściśle według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z .Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Dane ogólne a) imię i nazwisko a) KATARZYNA JAGODZIŃSKA b) imiona rodziców b) 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt