Wniosek o postępowanie egzaminacyjne nauczyciela kontraktowego

Pobierz

2 oraz art. 9d ust.. 12/14a/ nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania …Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego data dodania: 08-12-2019 Awans zawodowy Awans na nauczyciela …Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji.. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 …Awans zawodowy.. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla …Title: Wniosek o podjecie postępowania kwalifikacyjnego Author: xxx Last modified by: Nova Maciej Danieluk Created Date: 9/2/2006 5:51:00 PM Other titlesNauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego.. Podstawa prawna: Karta Nauczyciela z …Strona główna » Szkoły i placówki » Sprawy nauczycieli » Awans zawodowy nauczycieli » Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień …1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (stażysta), egzaminacyjnego (kontraktowy); 2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w wypadku …Zgodnie z art. 9b ust..

7 …Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na …Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.. na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.23.10.2015 r. Wzór wniosku o …Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne z odpowiednimi dokumentami do organu prowadzącego.. w przypadku placówek publicznych jest to prezydent …1.. Informacja o postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [pdf] WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA …Termin i sposób załatwienia: Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego …Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta … Załączniki: a) kopie dokumentów potwierdzających pełne kwalifikacje tj.Karta Nauczyciela, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za …Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu …Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy ODC..

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna: Karta Nauczyciela z …W związku z wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o …W praktyce przepis wprowadzający konieczność zdania egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego nigdy nie miał zastosowania, ponieważ zgodnie z przepisami …Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą …Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w roku …Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9b ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt