Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego tymczasowego

Pobierz

Z kolei zgodnie z art. 74a ust.. W czasie oczekiwania na wyrobienie dowodu rejestracyjnego, dokumentem dopuszczającym samochód do ruchu jest pozwolenie czasowe.oświadczam, że dowód rejestracyjny o numerze .został skradziony/ zagubiony * (podać okoliczności kradzieży lub zagubienia) Powyższe oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywychOświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .. prawdy, o świadczam, że zagubiłem/zagubiłam: czasowy dowód rejestracyjny** pokwitowanie z policji ** dotycz ące nast ępuj ącego pojazdu: Numer rejestracyjny: .. Marka pojazdu: .. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniuNatomiast zgodnie z art. 72 ust.. Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi ok. 30 dni.. Niemniej jednak warto wyrobić sobie dobre nawyki i regularnie sprawdzać, czy wszystkie dokumenty znajdują się tam, gdzie powinny i że są bezpieczne.Po zgubieniu dowodu należy wnioskować o wtórnik dowodu rejestracyjnego.. Proces ten wymaga złożenia specjalnego wniosku dostępnego w wydziale komunikacji odpowiadającym Twojemu miejscu zameldowania.. Rodzaj pojazdu: .oświadczam, iż dowód rejestracyjny od pojazdu marki: ………………….…………………….. numer VIN (nadwozia, ramy): …………………………………………………….… numer rej..

Treść oświadczenia o zagubieniu dowodu rejestracyjnego.

Tam otrzyma dokument, który potwierdzi takie zgłoszenie.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK * niepotrzebne skreślić .oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości właścicieli.Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zagubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód rejestracyjny.. Z tym zaświadczeniem, umową, polisą OC, kartą pojazdu i tablicami zgłaszasz się do swojego urzędu komunikacji i rejestrujesz pojazd..

3.Wtórnik dowodu rejestracyjnego to dokument, który należy wyrobić w sytuacji, gdy zgubi się oryginalny egzemplarz.

Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia .OŚWIADCZENIE O UTRACIE TABLIC/Y REJESTRACYJNEJ .. Potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, tj.: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji lub ze strony urzędu) oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; karta pojazdu (jeśli była wydana)Oświadczenie o adresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresie zamieszkania; Oświadczenie o rejestracji warunkowej pojazdu z uwagi na brak dokumentu akcyzy (potwierdzenia zapłaty) lub dowodu odprawy celnej przewozowej; Oświadczenie o pojeździe który nie podlegał rejestracji w państwie pochodzenia; Oświadczenie że pojazd zabytkowy nie będzie używany do celów zarobkowych; Oświadczenie o braku dowodu rejestracyjnego pojazdu zabytkowegooświadczam, że tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, znak legalizacyjny * została/y skradziona/e, zgubiona/e *.. (podać okoliczności kradzieży lub zagubienia) Pouczenie - art. 233 kk § 1..

")W sytuacji zagubienia pozwolenia czasowego, wymiana dowodu rejestracyjnego możliwa jest na podstawie oświadczenia o zagubieniu pozwolenia czasowego.

Upoważnienie - Jeśli nie mogą Państwo przekazać samochodu osobiście, uprzejmie prosimy o wypełnienie upoważnienia.Na szczęście jeszcze tego samego dnia, którego stwierdziło się zgubienie dowodu, można złożyć wniosek o wtórnik dokumentu w Wydziale Komunikacji i otrzymać dowód tymczasowy.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK .dowód rejestracyjny, oświadczenie o utracie karty pojazdu, pełnomocnictwo albo oświadczenie jednego z właścicieli, że działa za zgodą większości współwłaścicieli, klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych.. Jeżeli ktoś potrzebuje pozwolenia czasowego na prowadzenie samochodu, to kosztuje ono .Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów: • aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z określonym terminem następnego badania technicznego (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym lub jeśli w centralnej ewidencji pojazdów widnieje informacja o terminie następnego badania), Możemy się wszystkim za Ciebie zająć - proszę o kontakt.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba udać się do wydziału komunikacji właściwego starostwa..

3 PRD dla pozwolenia czasowego przewidziano jedynie taką możliwość, a nie obowiązek.oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, własnoręczny podpis.

Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu - oświadczenie o utracie tych dokumentów składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Koszt wynosi 54,50 zł.. Odnośnik do odpowiedziJeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny i chcesz uzyskać duplikat, do wniosku załącz dodatkowo oświadczenie o utracie dokumentu.. Skan odeślij na adres: świadczenie o utracie dokumentu, dowód osobisty, wynik ostatniego badania technicznego pojazdu (zaświadczenie / odpis z rejestru badań technicznych prowadzonych przez stację diagnostyczną) .. : ……………………… został: zagubiony** skradziony**.Gdy tylko kierujący pojazdem zauważy, że zgubił dowód rejestracyjny, powinien udać się do najbliższego komisariatu policji.. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego nie powinno trwać dłużej niż 30 dni.1) złożyć oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego - w przypadku jego utraty; 2) oddać dotychczasowy dowód rejestracyjny - w przypadku jego zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność.. Dokumenty niezbędne podczas składania wniosków o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego to:WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDU Author: lmucha Last modified by: Janusz Aziewicz Created Date: 12/17/2008 7:15:00 AM Company: MI Other titles: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDUDokładnie, dwie już na tablicach a trzecia od kompletu grzecznie przyszyta zszywaczem do wniosku o rejestrację sobie czeka na " twardy dowodzik z Warszawy" aby tam sie dac wkleic.. Zmieniasz OC na siebie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt