Pieniądze ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe

Pobierz

1 pkt.. Jednak nie zawsze - okazuje się .Jedynie w zakresie skorzystania ze zwolnienia mowa jest o tym, że pieniądze trzeba wydać na własne cele mieszkaniowe.. Wydatki na własne cele mieszkaniowe a ulga mieszkaniowa w PITTermin na wydatkowanie pieniędzy na cele mieszkaniowe wynosi dwa lata - liczone, zgodnie z art. 21 ust.. Kwotę ze spadku przeznaczyłam na remont mieszkania mamy w którym jestem zameldowana i fizycznie mieszkam razem z dzieckiem.Należy zatem stwierdzić, że główną okolicznością decydującą braku obowiązku zapłaty PIT w tym przypadku jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe, pokrywające się z ich ustawowym katalogiem.. W grę wchodzi także spłata kredytu (i odsetek) zaciągniętego przed sprzedażą, pod warunkiem, że kredyt ten jest wiązany z nabyciem nieruchomości na cele mieszkaniowe.. Prawo do zwolnienia daje dopiero uzyskanie pełnego prawa własności.Sprawa jest dość dyskusyjna, dlatego, że przepis o uldze mieszkaniowej mówi o przeznaczeniu "przychodu ze sprzedaży" na własne cele mieszkaniowe, co często dla organów podatkowych oznacza, że otrzymana zaliczka przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości nie stanowi jeszcze przychodu.Dyrektor izby wskazał, że zgodnie z art. 21 ust..

Warunkiem jest przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.

1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową.Podatnik, który nabył całość lub część nieruchomości i dokona jej sprzedaży w ciągu 5 lat może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opodatkowania podatkiem PIT danej sprzedaży (całości lub części), jeżeli wyda środki z niej uzyskane (w części lub w całości) na tzw. własne cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku, którym nastąpiła sprzedaż.. I tu jest problem.. Sprzedałam nieruchomość i powinnam zapłacić podatek od wzbogacenia się.. Jakie są wymagania?. Wiem, że aby go uniknąć mogę przeznaczyć środki ze sprzedaży na cele mieszkaniowe np. na remont domu.Poprzez własne cele mieszkaniowe należy rozumieć nabycie innego mieszkania, domu, działki, albo remont lokum na własne potrzeby.. Skarbówka potwierdza, że samo podpisanie w tym czasie umowy deweloperskiej to za mało.. Należą do nich np. wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika na zakup mieszkania.Po zmianie przepisów mają jednak nie 2, a aż 3 lata od sprzedaży, by przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na cele mieszkaniowe.. Od ponad 2 lat w przypadku uzyskania przez osobę fizyczną dochodu ze sprzedaży nieruchomości (i praw określonych w art. 10 ust..

Deklaruje, że w ciągu dwóch lat wyda na cele mieszkaniowe 80.000 zł.

Ten termin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.Aby nie płacić podatku dochodowego po sprzedaży mieszkania, zarobione pieniądze trzeba przeznaczyć na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych.. Mamy na to trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do transakcji.. Możesz z niej skorzystać pod warunkiem, że w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży nieruchomości wydasz cały dochód z tej transakcji na nowy cel mieszkaniowy - taki jak np. zakup innego mieszkania czy też budowa domu.. Wydatki te muszą zostać poniesione w okresie od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.Własne cele mieszkaniowe.. Warunkiem skorzystania z ulgi jest dokładne udokumentowanie tego procesu i zgłoszenie go w deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku od dochodów osobistych.Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży jednej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe daje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem 5 lat od dnia nabycia tejże nieruchomości.. Dochód to 10.000 zł.. Poprosi nas, byśmy po upływie dwóch lat od sprzedaży, wykazali, że rzeczywiście wydawaliśmy pieniądze tak, jak wskazaliśmy w PIT-39.Aby nie płacić PIT, wystarczy przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży lokalu lub domu na własne cele mieszkaniowe..

Aby skorzystać ze zwolnienia, pieniądze ze sprzedaży mieszkania trzeba przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.

7.Wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą mieszkania i wydatkami na nowe, własne cele mieszkaniowe, trzeba przechowywać, bo fiskus upomni się o rozliczenie.. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust .Istnieje sposób na uniknięcie konieczności zapłaty podatku dochodowego - jest to tzw. ulga podatkowa.. Za takie "cele mieszkaniowe" można uznać nie tylko zakup nieruchomości, ale także spłatę kredytu hipotecznego, zakup działki albo remont nieruchomości.Zwróć uwagę, że jeśli sprzedaż mieszkania nastapi przed upływem 5 lat od daty zakupu, będziesz musiał wydatkować na cele mieszkaniowe całą kwotę 600.000 pln (sumarycznie na wszystko co jest oficjalnie sklasyfikowane jako wydatki na cele mieszkaniowe).Zwykle fiskus uznaje, że przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania czy domu na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości, wypełnia tzw. cele mieszkaniowe..

Obejrzyj wideo: A więc od kwot uzyskanych ze sprzedaży lokalu a przeznaczonych na spłatę nie trzeba płacić podatku.

1 pkt 131 ustawy o PIT sprzedający nieruchomość ma prawo do ulgi mieszkaniowej, jeśli w ciągu dwóch lat od sprzedaży przeznaczy pieniądze .Podatnik uzyskał 100.000 zł przychodu ze sprzedaży nieruchomości, koszt nabycia wyniósł 90.000 zł.. Czy w takim przypadku teraz muszę zapłacić podatek od sprzedaży działki ?Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.. Nie posiadam na wlasnosc żadnej nieruchomości mieszkalnej.. Są na to trzy lata.. Stanowi o tym art. 21 ust.. Nie ma natomiast znaczenia to, aby skorzystać z ulgi, na własne cele mieszkaniowe przeznaczamy pieniądze ze sprzedaży domu, mieszkania, garażu (stanowiącego rzecz jasna nieruchomość) czy też samego gruntu bądź lokalu lub innego budynku mieszkalnego.W konsekwencji, przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowiącego jej majątek odrębny na spłatę zaciągniętego wspólnie z mężem kredytu na własne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowiącego przedmiot współwłasności małżeńskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.. 1 pkt 131) updof: "począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie".. Jak jednak zaznacza dr Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG, przepisy dość szczegółowo określają, jakie wydatki uważa się na wydatki na własne cele mieszkaniowe.. Mieszkam z mamą w jej własnościowym mieszkaniu.. Zwolnieniu podlega kwota 10.000 x 80.000 / 100.000 = 8.000 zł.. Trzeba to zrobić w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została zbyta.Pieniądze te mogą też zostać przeznaczone na budowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę własnego domu lub mieszkania, a także jego remont.. Możliwe jest natomiast skorzystanie z takiej ulgi w przypadku wydatków na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu niemieszkalnego bądź jego części.. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT) trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu.Ponieważ na cele mieszkaniowe nie został przeznaczony cały uzyskany przychód a jego część (reszta stanowiła spłatę kredytu mieszkaniowego), należy dokonać następujących obliczeń: 50.000 zł (dochód ze sprzedaży) x 170.000 zł (kwota przeznaczona na własne cele mieszkaniowe) / 250.000 zł (przychód ze sprzedaży) = 34.000 zł (tę wartość należy wpisać w pole 25 deklaracji PIT-39).Do końca 2019 powinnam przeznaczyć kwotę ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy.. Muszą jednak w ciągu trzech lat przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania na własne cele mieszkaniowe.Wydatkami na cele mieszkaniowe nie są wydatki na nabycie gruntu, czy też np. remont budynku przeznaczonego na cele rekreacyjne.. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży wydać można maksymalnie w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego (31 grudnia), w którym nastąpiła sprzedaż.Aby nie zapłacić podatku musi Pan wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na tzw. własne cele mieszkaniowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt