Platforma rekrutacyjna do szkół ponadgimnazjalnych

Pobierz

Absolwenci .. - rusza akcja edukacyjna Programu .Punkt informacyjny -rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Zespół do spraw rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.. Spotkanie Ministra Edukacji i Nauki z przedstawicielami polsko-ukraińskiego projektu "Dumka i mazurek".. 1 PONADGIMNAZJALNYCH.. i ponadpodstawowych w 2019r.. W szkotach dla dzieci i mtodziežy oraz w szkotach dla dorostych, w których nauka koóczy sie w semestrze wiosennym.. Ostatnia, to ta, na której kandydatowi zależy najmniej.Podstawowe informacje o rekrutacji.. i za część matematyczno-przyrodniczą 50 pkt.. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w .REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 .. ( PO GIMNAZJUM)S t r o n a 0 Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do: Gimnazjum, jeśli kandydat jest uczniem samorządowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków lub innego gimnazjum objętego elektronicznym systemem rekrutacji.Nabory - Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNAPrzy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równorzędnych ..

11.Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

18.08.2021 Warszawa.. 35 .. Zasady.. szkoły podstawowej wybierają: •czteroletnie liceum ogólnokształcące •pięcioletnie technikum •branżową szkołę I stopnia prowadzoną dla absolwentów SPBeneficjent: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: Technikum, ul. 15 Grudnia 9, 96-230 Biała Rawska Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji: Średnia ocen z 3 przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku: do 2,9 - 0pkt.. od 4,0 .Strona główna; Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.. REKRUTACJA DO.. Kandydat.. Kryteria rekrutacyjne będą takie same - zapewnia Ministerstwo Edukacji.Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.ks.stanisława Konarskiego w roku szkolnym 2019/2020.. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy i oceny opisu projektu.Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich na rok 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.. Marta Raszkowska -Siuda -inspektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, tel.. Postępowania rekrutacyjne do ww.. Trwa ładowanie.. Masz nową wiadomość.. Więcej informacji na REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 KURATOR OŚWIATY DYREKTOR SZKOŁY do końca stycznia 2019 r. do końca lutego 2019 r. ustala harmonogram rekrutacji,REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym W TERMINIE GŁÓWNYM 1..

Do pobrania.Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Pobierz instrukcję odblokowania JavaScript w przeglądarce.. Kandydat Informacje Zasady Do pobrania Harmonogram.. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach.. Przypominamy, że dostęp do wyników rekrutacji jest dostępny m.in. w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO, dostępnej dla systemów Android: DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.Postępowania rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.. NA ROK SZKOLNY 2019/2020.Każda szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.. Każdorazowo liczbę tę ustalają władze samorządowe.. Przygotowanie opisu projektu ( maksymalnie na dwie strony A4) i załączenie go do arkusza nominacji i wniosku .Wytyczne do wykonania projektu znajdują się w załączniku "Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych" 3..

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

"Wracamy do formy!". Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno- .. postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.rekrutacja do szkÓŁ ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 jak pomóc dziecku w2.. szkół mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyni-ków egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagiZasady rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.. Od 13 maja 2019 r. można składać wniosek o przyjęcie do wybranych .. (za egzamin.Szkoły podstawowe Licea ogólnokształcące Szkolnictwo zawodowe Szkolnictwo specjalne Bursy szkolne Młodzieżowe domy kultury Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostałe placówki oświatowe Obwody szkół i placówek Rekrutacja do szkół i placówek Rekrutacja do bursW 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum..

Organizacja szczepień - informacja dla dyrektorów szkół i placówek.

Informacje.. TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.. Do poprawnego działania systemu JavaScript musi byc odblokowany w przeglądarce!. Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września.. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej ponadgimnazjalnej wynosi 200: za wyniki egzaminu gimnazjalnego: 100 pkt., w tym za część humanistyczną 50 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt