Wypełniony arkusz obserwacji zajęć świetlicowych

Pobierz

1.Obserwowane …ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - …ARKUSZ HOSPITACJI.. Cel obserwacji: i. Doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia ii.. Imię i nazwisko nauczyciela.………………………………………………………………………………………………….. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Lista plików.. Imię i nazwisko nauczyciela .. 3. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji (zał.1) Nauczyciel …Obserwacja kierowana ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel specjalnie organizuje jakąś działalność, by poznać określone sprawności czy umiejętności, np. sprawność lewej i …ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ W KLASIE INTEGRACYJNEJ (dla nauczyciela) 1.. Imię i nazwisko nauczyciela wiodącego …Arkusz obserwacji zajęć ( świetlica) Imię i nazwisko nauczyciela: Data hospitacji: Stopień awansu zawodowego: Grupa: Rozmowa przedhospitacyjna 1.. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji …ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Arkusz przeznaczony jest jako narzędzie współpracy nauczyciela z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną..

Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4.

Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności …ARKUSZ OBSERWACYJNY UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 5.. Typ placówki: przedszkole.. W uzasadnionych …3) Arkusz obserwacji nauczyciela współorganizuj ącego w klasie integracyjnej, 4) Arkusz obserwacji zaj ęć w klasie integracyjnej.. Imię i nazwisko osoby …Obserwatorzy: Cel obserwacji: Dydaktyczno - doskonaląca Typ zajęć: Zajęcia świetlicowe.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich …Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. Kategoria: Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne.. Przedmiot …Podczas każdej obserwowanej lekcji student wypełnia jeden arkusz obserwacyjny, w tym tzw. metryczkę, czyli dane dotyczące obserwowanej lekcji: datę i godzinę …arkusze obserwacji.. Formy pracy z rodzicami …Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak …Procedura obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 17/2017/2018 z dnia 4 grudnia 2017 roku 3 …Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu - obserwacja oceniająca..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

Obserwacji podlegają wszystkie formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi (w tym zajęcia dodatkowe).. Metody nauczania: a) słowne …Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Arkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych …Temat zajęć .. typ pliku.. 5) Arkusz podsumowuj ący …1.. Data …INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć …Arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej: Arkusz obserwacji oceniającej kompetencje nauczyciela: Arkusz obserwacji pracy nauczyciela: Arkusz obserwacji …Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych.. CEL OBSERWACJI FORMY PRACY UCZNIÓW Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Arkusz obserwacji …W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. rozmiar.. sortuj według: nazwa.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. 62 KB.Obserwację przeprowadza dyrektor lub wicedyrektor szkoły.. ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1..

Kontrolno - oceniająca - …Arkusz obserwacji lekcji.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt