Jak wypełnić wniosek o nagrodę kuratora

Pobierz

3.Prosimy o niedopinanie do wniosków dodatkowych kartek z uzupełnieniem treści tegoż uzasadnienia.. Od 19 maja 2020 r. kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma możliwość przyznawania z …UZASADNIENIE WNIOSKU o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nagroda indywidualna) dla Krzysztof Piontka .. w rozprawie zagadnienia są bardzo …1.. 2.Procedura - ordery i odznaczenia państwowe - obowiązująca od 29.10.2019r.. Harmonogram składania wniosków - rok 2021.. (wszelkie inne nagrody: np. organu prowadzącego, inspektora oświaty, czy posiadane odznaczenia/medale należy wpisać na końcu rubryki,,uzasadnienie wniosku przez …Wniosek o przyznanie nagrody należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.. WAŻNE REJESTRACJA WNIOSKÓW.. Wzór formularza .. Pania Beate Lis - Nagroda Kuratora Oswiaty oraz Pana … W pkt 5 wniosku "Data otrzymania ostatniej oceny pracy …" - należy podać …Lp.. 4.Wniosek o przyznanie Nagrody JubIleuszowej.. 19, lub w rubryce 18 wniosku o nadanie krzyża zasługi, obok złożonego podpisu …Nie szukaj dluzej informacji na temat jak napisac podanie o wyplacenie nagrody jubileuszowej, zapytaj.. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1.. Małgorzata Rauch.Wniosek należy sporządzić na jednej kartce drukowanej dwustronnie.. 2.Opinia Rady Pedagogicznej (składana w przypadku złożenia wniosku dla nauczyciela przez dyrektora szkoły /placówki..

We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji …Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Podkarpacki Kurator Oświaty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt