Umowa przedwstępna sprzedaży domu z zaliczką

Warto znać różnicę miedzy zadatkiem a zaliczka.. Ma to, bowiem ogromne znaczenie w przypadku, gdy umowa nie zostanie wykonana.Strony ustaliły, że w razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po jednej ze stron, druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dała może żądać sumyPrzedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z …

Regulamin | Kontakt