Wzór pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny
  • Umowy
  • 14 września 2021 08:39

W chwili wirtualnego zatrzymania dowodu rejestracyjnego funkcjonariusz od razu elektronicznie powiadomi urząd wydziału komunikacji.WYDAWANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY W przypadku zagubienia pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny, jeżeli dokument został zatrzymany przez funkcjonariuszy WRD KMP w Poznaniu, właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona może wystąpić o uzyskanie duplikatu w następującej postaci:Dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany…

Regulamin | Kontakt